Voorwoord

Welkom bij ons VGM-handboek (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Dit handboek is opgesteld om ons te helpen een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving te creëren. Hierin vind je praktische richtlijnen en procedures die essentieel zijn voor onze dagelijkse werkzaamheden.

Onze inzet voor veiligheid, gezondheid en milieu is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Door ons allemaal aan deze richtlijnen te houden, kunnen we ervoor zorgen dat we niet alleen onszelf, maar ook onze collega’s beschermen en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Lees dit handboek zorgvuldig door en gebruik het als een naslagwerk. Samen kunnen we een werkomgeving creëren waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

Met vriendelijke groet,

Solenn Peters – Preventiemedewerker
Thijs Kütschruiter – Directie
T. Kütschruiter Loon- & grondwerk B.V.

Bekijk hier de beleidsverklaring

Binnen T. Kütschruiter staat veiligheid voorop. We willen ervoor zorgen dat iedereen elke dag veilig en gezond weer naar huis gaat. Dit onderdeel van ons VGM-handboek biedt richtlijnen en procedures om de veiligheid op de werkplek te waarborgen en risico’s te minimaliseren.

 1. Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Dit kan onder andere helmen, handschoenen, veiligheidsbrillen en werkschoenen omvatten. Zorg ervoor dat je PBM in goede staat zijn en gebruik ze zoals voorgeschreven.
 2. Wees alert en bewust van je omgeving: Let op potentiële gevaren en wees altijd op je hoede voor veranderingen in je werkomgeving.
 3. Volg de veiligheidsinstructies en -procedures: Zorg ervoor dat je bekend bent met de specifieke veiligheidsprocedures die van toepassing zijn op je werkplek en taken.
 4. Meld onveilige situaties en incidenten direct: Als je een onveilige situatie of een incident opmerkt, meld dit dan onmiddellijk aan je leidinggevende of de preventiemedewerker. Snelle melding kan helpen om ongelukken te voorkomen.
 1. Brand en evacuatie: Ken de locaties van de nooduitgangen, brandblussers en verzamelpunten. Volg de evacuatieprocedures en blijf kalm in geval van een noodgeval.
 2. Ongevallen en eerste hulp: Weet wie de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn en waar de EHBO-koffers zich bevinden. Meld ongevallen direct en zorg voor eerste hulp waar nodig.
 3. Risico’s en incidentenrapportage: Gebruik ons incidentenrapportagesysteem om alle incidenten en bijna-ongevallen te documenteren. Dit helpt ons om herhaling te voorkomen en onze procedures te verbeteren.
 1. Veiligheidstrainingen: Neem deel aan alle verplichte veiligheidstrainingen en opfriscursussen. Deze zijn ontworpen om je kennis up-to-date te houden en je vaardigheden te verbeteren.
 2. Oefeningen en drills: Neem actief deel aan veiligheidsdrills en -oefeningen. Deze simulaties helpen ons allemaal om beter voorbereid te zijn op noodsituaties.

Voer altijd een LMRA uit voordat je aan een taak begint. Dit helpt je om mogelijke risico’s te identificeren en te beheersen.
Klik hier voor onze LMRA.

Binnen T. Kütschruiter zijn verschillende mensen bezig met veilig werken.

 • Op het werk is de uitvoerder de eerste verantwoordelijke. Hij verzorgt de voorlichting aan werknemers, zoals startwerk- en projectinstructies.
 • Heb je een veiligheidsdilemma? En kom je er zelf niet uit? Dan kan je hiermee naar jouw leidinggevende.
 • De bedrijfshulpverlener (BHV’er) is een speciaal getrainde hulpverlener. Hij verleent eerste hulp bij ongevallen en is betrokken bij ontruimingen en brandbestrijding. Je moet aanwijzingen van de BHV’er altijd opvolgen.
 • Bij de preventiemedewerker kun je terecht met vragen over VGM. Zij brengt risico’s in kaart en beoordeelt werksituaties. De preventiemedewerker onderzoekt verder (bijna-)ongevallen en ondersteunt en adviseert medewerkers en directie.
 • De Arbodienst verzorgt het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) en het PMO (periodiek medisch onderzoek). Verder verzorgt de Arbodienst gericht periodiek onderzoek (GPO) en keuringen voor speciale beroepen en werkzaamheden.
 • Krijg je te maken met zaken als pesten, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie? Dan kun je in eerste instantie terecht bij je leidinggevende. Voel je je hier niet gehoord, of ga je liever naar iemand anders? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Veiligheid staat voorop, altijd. Als onderdeel van ons team is het jouw verantwoordelijkheid om voorzichtig en zorgvuldig te werken. Daarom hanteren we richtlijnen en regels om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan werken.

Ga terug naar T. Kütschruiter Intern!