Werkplek algemeen

  Veiligheid
  Worden de veiligheidsvoorschriften opgevolgd?

  Zijn de vluchtwegen bekend en vrijgehouden?

  Worden de PBM's gebruikt?

  Zijn er EHBO-middelen aanwezig, gekeurd en vòòr vervaldatum?

  Keuring en onderhoud
  Is het materieel ordelijk opgeruimd?

  Is het materieel tijdig gekeurd?

  Verkeert het materieel in goede staat?

  Wordt het materieel op de juiste wijze gebruikt?

  Milieu
  Wordt het afval volgens procedure gescheiden?

  Wordt het afval op de juiste wijze opgeslagen?

  Lekken er geen schadelijke stoffen?

  Overleg
  Wordt over VGM-zaken gecommuniceerd met eigen en ingehuurde medewerkers?

  Wordt over VGM-zaken voldoende gecommuniceerd met andere aannemers?

  Wordt over VGM-zaken voldoende gecommuniceerd met de opdrachtgever?

  Overig
  Zijn er andere VGM-risico's die n.a.v. deze inspectie naar voren komen, welke?